Raport nr 7/2019

08-05-2019
Raport nr 7/2019

Raport nr 7 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ SEKO S.A. (pdf)