Logo Seko
PolskiAngielski

Walne zgromadzenie

Relacje inwestorskie
27/07/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25 sierpnia 2020 r.

Informacje o zwołaniu ZWZ SEKO S.A. (pdf)

Projekty uchwał ZWZ SEKO S.A. (pdf)

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ SEKO S.A. (doc)

Raport roczny SEKO S.A. za 2019 r. (link)

Spółka nie planuje przeprowadzenia transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Treść uchwał powziętych na ZWZ SEKO SA, które odbyło się 25 sierpnia 2020 r. (link)

wstecz