Logo Seko
PolskiAngielski

Raporty okresowe

Relacje inwestorskie
23/03/2020

Raport roczny 2019 r.

• Pismo Prezesa Zarządu SEKO S.A. (pdf)
• Sprawozdanie finansowe za 2019 r. (pdf +xls)
• Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki (w tym oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego) (pdf)
• Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. (pdf)
• Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego (pdf)
• Informacja Zarządu w sprawie firmy audytorskiej (pdf)
• Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu (pdf)
• Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (pdf)

wstecz