Logo Seko
PolskiAngielski

Spółka

Zarząd

Zarząd

Kazimierz Kustra – Prezes Zarządu

Założyciel SEKO. Kazimierz Kustra posiada wykształcenie wyższe. W roku 1973 ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, a w 1977 roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Jego wieloletnie doświadczenie na stanowiskach zarządzających oraz zaufanie, jakim cieszy się u pracowników i kontrahentów, zaowocowało silną pozycją SEKO SA w branży przetwórstwa rybnego. 

 

W latach 1973-1986 pracował w PPDiUR „DALMOR” w Gdyni, w latach 1986-1990 był Dyrektorem Naczelnym Zakładów Rybnych w Gdyni, a w latach 1990-1992 dyrektorem PPH „ADRIA”. Od roku 1992 związany z SEKO Sp. z o.o., gdzie od powstania Spółki w roku 1992 do chwili przekształcenia w SEKO SA pełnił funkcję Prezesa Zarządu SEKO SA. Po przekształceniu SEKO Sp. z o.o. w kwietniu 2006 roku w SEKO SA powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu SEKO SA, którą pełni nieprzerwanie do chwili obecnej. W okresie od sierpnia 2007 roku do maja 2009 roku pełnił funkcję Członka Zarządu spółki Polryb Sp. z o.o.

 

Kazimierz Kustra jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Złota Rybka, z siedzibą w Straszynie. Złota Rybka Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym wobec SEKO SA.

 

Tomasz Kustra – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kustra posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów i bankowości.

 

Od roku 2001 był zatrudniony w SEKO Sp. z o.o. jako specjalista ds. rozliczeń, handlowiec, Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu. Po przekształceniu SEKO Sp. z o.o. w kwietniu 2006 w SEKO SA powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu SEKO SA, którą pełni nieprzerwanie do chwili obecnej.

 

W okresie od sierpnia 2007 roku do maja 2009 roku Tomasz Kustra pełnił funkcję Członka Zarządu spółki Polryb Sp. z o.o.
W okresie od maja 2007 r. do października 2009 r. Tomasz Kustra pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Złota Rybka Bis Sp. z o.o. (podmiotu zależnego do Emitenta), a następnie (do grudnia 2010 roku) funkcję likwidatora tej spółki.

 

Tomasz Kustra pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Złota Rybka, z siedzibą w Straszynie. Funkcję Prezesa Zarządu Złota Rybka Sp. z o.o. Tomasz Kustra pełni od dnia 14 listopada 2005 roku tj. od dnia wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców do chwili obecnej, ponadto Tomasz Kustra jest wspólnikiem tej spółki. Złota Rybka Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym wobec SEKO SA.

 

Joanna Szymczak – Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie zagadnień produkcyjnych i handlowych, co w połączeniu z biegłą znajomością angielskiego pozwala skutecznie zarządzać rozwojem eksportu.

Związana z SEKO Sp. z o.o. od 2001 r., gdzie pracowała na stanowisku Specjalisty ds. Eksportu i Importu oraz Dyrektora ds. Eksportu. Po przekształceniu SEKO Sp. z o.o. w kwietniu 2006 roku w SEKO SA powierzono jej funkcję Wiceprezesa Zarządu SEKO SA, którą pełni nieprzerwanie do chwili obecnej. Joanna Szymczak pełni także funkcję Dyrektora ds. Eksportu. W okresie od czerwca 2008 do czerwca 2010 pełniła funkcję Członka Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

 Joanna Szymczak jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Złota Rybka, z siedzibą w Straszynie. Złota Rybka Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym wobec SEKO SA.

wstecz