Logo Seko

Spółka

Relacje inwestorskie

Dokumenty korporacyjne

SEKO S.A.

ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice
tel./fax: (52) 39-50-600 / (52) 39-67-351

 

  1. Statut Spółki - Obowiązuje od dnia 22 maja 2018 r.
  2. Regulamin Walnego Zgromadzenia - uchwalony przez ZWZ SEKO S.A. w dniu 10 czerwca 2022 r.
  3. Regulamin Rady Nadzorczej - Zmieniony przez ZWZ SEKO S.A. w dniu 17 kwietnia 2018 r.
  4. Regulamin Zarządu - zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej SEKO S.A. z dnia 18 kwietnia 2006 r.
  5. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej SEKO S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r.
wstecz