Logo Seko
PolskiAngielski

Walne zgromadzenie

Relacje inwestorskie
13/05/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10 czerwca 2022 r.

Informacje o zwołaniu ZWZ SEKO S.A. (pdf)
Projekty uchwał ZWZ SEKO S.A. (pdf)
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ SEKO S.A. (doc)
Formularz głosowania drogą korespondencyjną (doc)

Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (link)

Raport roczny SEKO S.A. za 2021 r. (link)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SEKO S.A. za rok 2021 (link)

Raport firmy audytorskiej z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach (pdf)

Uchwała nr 18 (pdf)

Spółka planuje przeprowadzenie transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie https://youtu.be/GdGcFQKdEyE

Treść uchwał powziętych na ZWZ SEKO SA, które odbyło się 10 czerwca 2022 r. (pdf)

wstecz