Logo Seko
PolskiAngielski

Raporty okresowe

Relacje inwestorskie
23/03/2022

Raport roczny 2021 r.

• List do akcjonariuszy (xhtml)
• Sprawozdanie finansowe za 2021 r. (xhtml+xls)
• Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki (w tym oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego) (xhtml)
• Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. (xhtml)
• Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego (xhtml)
• Informacja Zarządu w sprawie firmy audytorskiej (xhtml)
• Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu (xhtml)
• Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (xhtml)

• Podpisy (zip)

wstecz