Logo Seko
PolskiAngielski

Raporty okresowe

Relacje inwestorskie
18/08/2022

Raport półroczny 2022 r.

Półroczne sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2022 r. (pdf) (xls)

Sprawozdanie finansowe ESPI (pdf)

Informacja dodatkowa (pdf)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w I półroczu 2022 r. (pdf)

Raport firmy audytorskiej (pdf)

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego (pdf)

wstecz