Logo Seko
PolskiAngielski

Raporty bieżące

Relacje inwestorskie
01/01/2012

Raporty bieżące 2012 r.

08.10.2012

Raport 33/2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 8 października 2012r - raport (pdf)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 8 października 2012r - załącznik (pdf)

 

08.10.2012

Raport 32/2012

Uchwały powzięte na NWZ SEKO S.A. które odbyło się 8 października 2012r. - raport (pdf)

Uchwały powzięte na NWZ SEKO S.A. które odbyło się 8 października 2012r. - załącznik (pdf)

 

10.09.2012

Raport 31/2012

Treść projektów uchwał NWZ SEKO S.A. zwołanego na 8 października 2012 - raport (pdf)

Treść projektów uchwał NWZ SEKO S.A. zwołanego na 8 października 2012 - załącznik (pdf)

 

10.09.2012

Raport 30/2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 8 października 2012 - raport (pdf)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 8 października 2012 - załącznik (pdf)

 

10.09.2012

Raport 29/2012

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. zwołanego na 1 października 2012

 

04.09.2012

Raport 28/2012

Wniesienie pozwu o uchylenie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. z dnia 24 maja 2012 r.

 

03.09.2012

Raport 27/2012

Treść projektów uchwał NWZ SEKO S.A. zwołanego na dzień 1 października 2012 - raport (pdf)

Treść projektów uchwał NWZ SEKO S.A. zwołanego na dzień 1 października 2012 - załącznik (pdf)

 

03.09.2012

Raport 26/2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 października 2012 - raport (pdf)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 października 2012 - załącznik (pdf)

 

10.07.2012

Raport 25/2012

Stanowisko Zarządu SEKO S.A. do oświadczenie o odstąpieniu przez Akcjonariuszy WILBO S.A. od umowy inwestycyjnej zawartej w Sopocie dnia 22 lutego 2012r. pomiędzy Waldemarem Wilandtem, Dariuszem Bobińskim oraz Wilbo S.A. a Złotą Rybką Sp. z o.o. i SEKO S.A. - raport (pdf)

 

10.07.2012

Raport 24/2012

Odstąpienie przez Akcjonariuszy WILBO S.A. od umowy inwestycyjnej zawartej w Sopocie dnia 22 lutego 2012r. pomiędzy Waldemarem Wilandtem, Dariuszem Bobińskim oraz WILBO S.A. a Złotą Rybką Sp. z o.o. i SEKO S.A. - raport (pdf)

 

25.06.2012

Raport 23/2012

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

24.05.2012

Raport 22/2012

Uchwalone zmiany w Statucie SEKO S.A. - raport (pdf)

Uchwalone zmiany w Statucie SEKO S.A. - załącznik (pdf)

 

24.05.2012

Raport 21/2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SEKO w dniu 24 maja 2012r. - raport (pdf)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SEKO w dniu 24 maja 2012r. - załącznik (pdf)

 

24.05.2012

Raport 20/2012

Uchwały powzięte przez ZWZ SEKO S.A., które odbyło się 24 maja 2012 r. - raport (pdf)

Uchwały powzięte przez ZWZ SEKO S.A., które odbyło się 24 maja 2012 r. - załącznik (pdf)

 

02.05.2012

Raport 17/2012 - korekta

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 maja 2012 r. - raport (pdf)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 maja 2012 r. - korekta (pdf)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 maja 2012 r. - załącznik (pdf)

 

27.04.2012

Raport 19/2012

Proponowane zmiany statutu SEKO S.A.

 

27.04.2012

Raport 18/2012

Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. zwołanego na 24 maja 2012 r. - raport (pdf)

Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. zwołanego na 24 maja 2012 r. - opinia (pdf)

Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. zwołanego na 24 maja 2012 r. - załącznik (pdf)

 

27.04.2012

Raport 17/2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 maja 2012 r. - raport (pdf)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 maja 2012 r. - załącznik (pdf)

 

16.04.2012

Raport 16/2012

Powołanie członka Rady Nadzorczej

 

16.04.2012

Raport 15/2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ 16 kwietnia 2012 r. - raport (pdf)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ 16 kwietnia 2012 r. - załącznik (pdf)

 

16.04.2012

Raport 14/2012

Uchwały powzięte przez NWZ SEKO S.A., które odbyło się 16 kwietnia 2012r. - raport (pdf)

Uchwały powzięte przez NWZ SEKO S.A., które odbyło się 16 kwietnia 2012r. - załącznik (pdf)

 

22.03.2012

Raport 13/2012

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach, dotyczącego planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne. - raport (pdf)

Sprawozdania Zarządu SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach, dotyczącego planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne. - załącznik (pdf)

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach z dnia 22 marca 2012r. - załącznik (pdf)

 

21.03.2012

Raport 12/2012

Podjęcie uchwały w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego - raport (pdf)

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach z dnia 21 marca 2012r. - załącznik (pdf)

 

19.03.2012

Raport 11/2012

Treść projektów uchwał NWZ SEKO S.A. zwołanego na 16 kwietnia 2012r. - raport (pdf)

Treść projektów uchwał NWZ SEKO S.A. zwołanego na 16 kwietnia 2012r. - załącznik (pdf)

 

19.03.2012

Raport 10/2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 16 kwietnia 2012r - raport (pdf)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 16 kwietnia 2012r - korekta (pdf)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 16 kwietnia 2012r - załącznik (pdf)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 16 kwietnia 2012r - korekta załącznika (pdf)

 

13.03.2012

Raport 9/2012

Brak przesłanek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji SEKO S.A. w Chojnicach i WILBO S.A. w Gdyni - raport (pdf)

 

09.03.2012

Raport 8/2012

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. zwołanego na 29 marca 2012

 

02.03.2012

Raport 7/2012

Treść projektów uchwał NWZ SEKO S.A. zwołanego na 29 marca 2012r. - raport (pdf)

Treść projektów uchwał NWZ SEKO S.A. zwołanego na 29 marca 2012r. - załącznik (pdf)

 

02.03.2012

Raport 6/2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 marca 2012r. - raport (pdf)

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - załącznik (pdf)

 

22.02.2012

Raport 5/2012

Podpisanie umowy inwestycyjnej oraz umowy o współpracy.

 

22.02.2012

Raport 4/2012

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 

14.02.2012

Raport 3/2012

Podpisanie listu intencyjnego

 

24.01.2012

Raport 2/2012

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. - raport (pdf)

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. - załącznik (pdf)

 

24.01.2012

Raport 1/2012

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012

wstecz