Logo Seko
PolskiAngielski

Aktualności inwestorskie

Relacje inwestorskie
22/08/2020

Raport półroczny 2020 r.

Półroczne sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2020 r. (pdf) (xls)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w I półroczu 2020 r. (pdf)
Raport firmy audytorskiej (pdf)
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego (pdf)

wstecz