Logo Seko
PolskiAngielski

Raporty bieżące

Relacje inwestorskie
01/03/2013

Raporty bieżące 2013 r.

30.08.2013

Raport 42/2013

Komunikat działu operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A

 

30.08.2013

Raport 41/2013

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A do obrotu giełdowego

 

29.08.2013

Raport 40/2013

Zatwierdzenie Aneksu nr 2 do Prospektu Emisyjnego akcji Serii A

 

06.08.2013

Raport 39/2013

Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego akcji Serii A

 

25.07.2013

Raport 38/2013

Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do depozytu oraz warunkowej rejestracji akcji serii A

 

25.07.2013

Raport 37/2013

Udział funduszu zarządzanego przez PKO BP BANKOWY PTE w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

 

28.06.2013

Raport 36/2013

Zawarcie umowy lokaty terminowej

 

25.06.2013

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego SEKO S.A.

 

20.06.2013

Raport 34/2013

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.

 

20.06.2013

Raport 33/2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 20 czerwca 2013 r. - raport (pdf)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 20 czerwca 2013 r. - załącznik (pdf)

 

20.06.2013

Raport 32/2013

Uchwały powzięte przez ZWZ SEKO S.A., które odbyło się 20 czerwca 2013 r. - raport (pdf)

Uchwały powzięte przez ZWZ SEKO S.A., które odbyło się 20 czerwca 2013 r. - załącznik (pdf)

 

04.06.2013

Raport 31/2013

Zawarcie umowy lokaty terminowej

 

29.05.2013

Raport 30/2013

Spłata kredytu w Banku DnB NORD Polska S.A.

 

29.05.2013

Raport 29/2013

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta przez porozumienie akcjonariuszy

 

29.05.2013

Raport 28/2013

Zawiadomienie o zmianie udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów Emitenta

 

29.05.2013

Raport 27/2013

Wniesienie pozwy przeciwko Spółce oraz decyzja Zarządu SEKO S.A. o wystąpieniu z powództwem o zapłatę kary umownej.

 

22.05.2013

Raport 26/2013

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

 

22.05.2013

Raport 25/2013

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

16.05.2013

Raport 24/2013

Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 20 czerwca 2013 r. - raport (pdf)

Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 20 czerwca 2013 r. - załącznik (pdf)

 

17.05.2013

Raport 23/2013 - korekta

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. - korekta 

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. - raport (pdf)

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. - załącznik (pdf)

 

29.04.2013

Raport 22/2013

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości 2012 r. - raport (pdf)

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości 2012 r. - załącznik (pdf)

 

26.04.2013

Raport 21/2013

Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 25 maja 2013 r. - raport (pdf)

Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 25 maja 2013 r. - załącznik (pdf)

 

26.04.2013

Raport 20/2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 25 maja 2013 r. - raport (pdf)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 25 maja 2013 r. - załącznik (pdf)

 

26.04.2013

Raport 19/2013

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 

22.04.2013

Raport 18/2013

Zawiadomienie o zmianie udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów Emitenta

 

18.04.2013

Raport 17/2013

Zawiadomienie o zmianie udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów Emitenta

 

17.04.2013

Raport 16/2013

Zawiadomienie o zmianie udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów Emitenta

 

17.04.2013

Raport 15/2013

Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta

 

16.04.2013

Raport 14/2013

Rejestracja zmiany statutu - raport (pdf)

Tekst jednolity statutu - załącznik (pdf)

 

16.04.2013

Raport 13/2013

Rejestracja zmiany statutu - raport (pdf)

Tekst jednolity statutu - załącznik (pdf)

 

16.04.2013

Raport 12/2013

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

 

04.04.2013

Raport 11/2013

Zawarcie znaczącej umowy

 

07.03.2013

Raport dotyczący dobrych praktyk nr 1/2013

Informacja o częściowym niestosowaniu zasad "Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW"   

 

07.03.2013

Raport 10/2013

Uchwalone zmiany w Statucie SEKO S.A.

 

07.03.2013

Raport 9/2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 6 marca 2013 - raport (pdf)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 6 marca 2013 - załącznik (pdf)

 

07.03.2013

Raport 8/2013

Uchwały powzięte przez NWZ SEKO S.A., które odbyło się 6 marca 2013r. - raport (pdf)

Treść uchwał powziętych przez NWZ SEKO S.A., które odbyło się 6 marca 2013r. - załącznik (pdf)

 

01.02.2013

Raport 7/2013

Planowane zmiany statutu SEKO S.A.

 

01.02.2013

Raport 6/2013

Treść projektów uchwał NWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 6 marca 2013r. - raport (pdf)

Treść projektów uchwał NWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 6 marca 2013r. - załącznik(pdf)

 

01.02.2013

Raport 5/2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 6 marca 2013r. - raport (pdf)

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - załącznik (pdf)

 

28.01.2013

Raport 4/2013

Zawiadomienie o transakcjach na akacjach SEKO S.A. dokonanych w 2012 r. przez osoby zobowiązane

 

28.01.2013

Raport 3/2013

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013

 

28.01.2013

Raport 2/2013

Zmniejszenie udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta przez fundusze zarządzane przez OPERA TFI S.A.

 

11.01.2013

Raport 1/2013

Informacja Zarządu SEKO S.A. dotycząca umorzenia postępowania prokuratury wobec osoby pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu

wstecz