X
Popup
Logo Seko
PolskiAngielski

Walne zgromadzenie

Relacje inwestorskie
13/06/2009

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie z dnia 13 Czerwca 2009 r.

Podczas obrad nie głosowano przeciwko uchwałom ani nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

 

Przed ani w trakcie ZWZ SEKO S.A. nie zadawano pytań dotyczących spraw objętych

porządkiem obrad.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzania Ministra Finansów z 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259).

 

Informacja o zwołaniu (pdf)

 

Projekty uchwał (pdf)

 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SEKO S.A. w 2008 (pdf)

 

Podjęte uchwały (pdf)

wstecz