Logo Seko
PolskiAngielski

Walne zgromadzenie

Relacje inwestorskie
12/06/2010

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie 12 czerwca 2010 r

Wyniki głosowań na uchwałami powziętymi na ZWZ SEKO S.A.

 

Poniższe odnosi się do każdej z uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A., które odbyło się 12 czerwca 2010

 

Przy powzięciu każdej z uchwał oddano ważne głosy z 4 500 000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem 67/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. Na łączną liczbę 9 000 000 (dziewięciu milionów) ważnie oddanych głosów za każdą uchwałą oddano 9 000 000 (dziewięć milionów) głosów. Głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów do żadnej z uchwał nie zgłoszono.

 

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ SEKO S.A. (pdf)

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w SEKO S.A. (pdf)

 

Informacje o zwołaniu ZWZ SEKO S.A. (pdf)

 

Treść uchwał na ZWZ SEKO S.A. (pdf)

 

Uchwały powzięte przez ZWZ S.A. (pdf)(pdf)   

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ (pdf)

 

Raport roczny za 2009 (pdf)

 

Sprawozdanie zarządu z działalności (pdf)

 

Raport niezależnego biegłego rewidenta (pdf)(pdf)

 

Pliki dodatkowe: (1pdf)(2pdf), (3pdf)(4pdf), (5pdf), (6pdf), (7pdf), (8pdf), (9pdf), (10pdf)

 

Raport bieżący Nr 12/2010 - Uzupełnienie treści projektów uchwał na ZWZ SEKO S.A. zwołanego na 12 czerwca 2010 (pdf)

 

Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2010 z dnia 31 maja 2010 (pdf)

wstecz