Logo Seko
PolskiAngielski

Walne zgromadzenie

Relacje inwestorskie
28/04/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 maja 2017 r.

Informacje o zwołaniu ZWZ SEKO S.A. 

 

Projekty uchwał ZWZ SEKO S.A. 

 

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ SEKO S.A.

 

Raport roczny SEKO S.A. za 2016 r. (raport)

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A.

 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SEKO S.A. w 2016 r.

 

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariuszy Spółki (pdf) - dodano 24.05.2017 r. 

 

Spółka nie planuje przeprowadzenia transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29 maja 2017 r. 

 

Treść uchwał powziętych na ZWZ SEKO SA, które odbyło się 29 maja 2017 r. (pdf) 

wstecz