Logo Seko
PolskiAngielski

Walne zgromadzenie

Relacje inwestorskie
02/07/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30 lipca 2021 r.

Informacje o zwołaniu ZWZ SEKO S.A. (pdf)
Projekty uchwał ZWZ SEKO S.A. (pdf)
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ SEKO S.A. (doc)

Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (pdf)

Raport roczny SEKO S.A. za 2020 r. (link)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SEKO S.A. za lata 2019 - 2020 (pdf)

Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach (pdf)

Spółka planuje przeprowadzenie transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie https://youtu.be/FEZOjOp6W44

Treść uchwał powziętych na ZWZ SEKO SA, które odbyło się 30 lipca 2021 r. ( raport )

wstecz