Logo Seko

Walne zgromadzenie

Relacje inwestorskie
10/05/2008

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie z dnia 10 Maja 2008 r.

Podczas obrad nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z uchwał poddanych pod głosowanie a także rozpatrzono wszystkie punkty planowanego porządku obrad.

 

Ze strony akcjonariuszy nie padły również pytania w sprawach objętych porządkiem obrad. W tym miejscu należy podkreślić, że większościowy akcjonariusz (tj. Złota Rybka sp. z o.o.) wykonujący prawo głosu na zgromadzeniu jest podmiotem dominującym w stosunku do SEKO a Prezes Zarządu Złotej Rybki sp. z o.o. oraz Członek Zarządu SEKO S.A. to ta sama osoba. Pozostali Członkowie Zarządu SEKO S.A. są jednocześnie wspólnikami Złotej Rybki sp. z.o. Szczegółowy opis powiązań kapitałowo-rodzinnych Członków organów Emitenta oraz powiązań z innymi podmiotami znajduje się na stronie internetowej Spółki (zakładka o Spółce).


Informacja o zwołaniu (pdf)

Projekty uchwał (pdf)

Podjęte uchwały (pdf)

wstecz