Logo Seko
PolskiAngielski

Aktualności inwestorskie

Relacje inwestorskie
18/08/2021

Raport półroczny 2021 r.

Półroczne sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2021 r. (pdf) (xls)


Sprawozdanie finansowe ESPI (pdf)


Informacja dodatkowa (pdf)


Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w I półroczu 2021 r. (pdf)
Raport firmy audytorskiej (pdf)
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego (pdf)

wstecz