Logo Seko
PolskiAngielski

Walne zgromadzenie

Relacje inwestorskie
30/05/2007

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie z dnia 30 maja 2007 r.

ZWZA odstąpiło od rozpatrzenia punktów 5 i 6 przewidzianych porządkiem obrad. Jeśli chodzi o punkt 5 to zgodnie z treścią art. 420 paragraf 4 Ksh w przypadku, gdy w walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz nie stosuje się przepisów o głosowaniu tajnym. Jeśli chodzi o punkt 6 to zgodnie z § 19 Regulaminu Walnego Zgromadzenia komisja mandatowo-skrutacyjnej nie jest powoływana jeśli w WZA uczestniczy trzech lub mniej akcjonariuszy. Tak było na ZWZA 30 maja 2007.

Odstąpiono od punktu przewidującego powołanie członków Zarządu. Ten punkt zamieszczono w porządku obrad omyłkowo. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. WZA nie jest kompetentne w sprawie powzięcia uchwały powołującej członków zarządu.

Podczas obrad nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do uchwał będących przedmiotem obrad.

 

Informacja o zwołaniu ( pdf)

Projekty uchwał ( pdf)

Podjęte uchwały (pdf)

wstecz