X
Popup
Logo Seko
PolskiAngielski

Walne zgromadzenie

Relacje inwestorskie
24/05/2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 21 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ SEKO S.A. (pdf)
Informacja o ogólnej liczbie akcji SEKO S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji (pdf)
Projekty uchwał ZWZ SEKO S.A. (pdf)
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ SEKO S.A. (doc)

Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (link)

Raport roczny SEKO S.A. za 2022 r. (link)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SEKO S.A. za rok 2022 (link)

Raport firmy audytorskiej z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach (pdf)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 (link)

Spółka planuje przeprowadzenie transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie https://www.youtube.com/watch?v=wg4BqdF01l8

Treść uchwał powziętych na ZWZ SEKO SA, które odbyło się 21 czerwca 2023 r. (pdf)

wstecz