Logo Seko

Raporty bieżące

Relacje inwestorskie
30/07/2021

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SEKO S.A. w dniu 30 lipca 2021 r.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SEKO S.A. w dniu 30 lipca 2021 r. (pdf)

wstecz