Logo Seko

Pełnomocnik Zarządu ds Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

Pełnomocnik Zarządu ds Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

Opis stanowiska:

 

 • Opracowanie procedur i instrukcji w celu określenia ogólnych form funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 • Nadzór nad poprawnym wdrożeniem i utrzymaniem systemów zarządzania jakością w całej organizacji. 
 • Reprezentowanie Zarządu Spółki przed wszystkimi organami kontrolnymi dotyczącymi produkcji i sprzedaży artykułów spożywczych.
 • Reprezentowanie Zarządu Spółki podczas audytów certyfikujących.
 • Bieżący nadzór nad jakością i warunkami higienicznymi produkowanej żywności.
 • Kierowanie Zespołem ds. Bezpieczeństwa Żywności.
 • Szkolenia wewnętrzne dla wszystkich pracowników dotyczących ZSZJ.
 • Informowanie Zarządu Spółki o konieczności wprowadzania zmian i działań korygujących na wskutek zmian aktów prawnych, uwag inspekcji kontrolnych.
 • Nadzór nad kwalifikacją dostawców oraz przeprowadzanie audytów zewnętrznych.
 • Uczestniczenie w procesie optymalizacji procesów w Spółce.

 

Wymagania stawiane pracownikowi:

 

 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość standardów HACCP, BRC, IFS
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne oraz interpersonalne
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

 

Zobacz, co zyskujesz pracując w SEKO:

 

 • Zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej firmie z płynnością finansową
 • Możliwość samorealizacji oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań
 • Możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

 

CV należy złożyć w siedzibie firmy lub wysłać drogą eletroniczną pjakubowski@sekosa.pl

wstecz