Logo Seko
PolskiAngielski

Privacy policy

20/07/2023

Privacy policy

Polityka prywatności

 


1. Informacje ogólne


1.  Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www.sekosa.pl

2.  Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest           SEKO S. A. z siedzibą w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3.

3.  Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: sekretariat@sekosa.pl

4.  Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

5.  Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  1.  Prowadzenie newslettera

6.  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

7.  Kontaktu za pośrednictwem e-maila oznacza przetwarzanie danych w postacie adresu mailowego i ewentualnych danych podanych w treści maila w celach odpowiedzi na pytania. Dane pozyskane drogą mailową są okresowo usuwane chyba że ich przechowywanie wynika z przepisów prawa.

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora: 

 

1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

3. Hosting

 

1.  Serwis jest technicznie utrzymywany na serwerach operatora: Seko S.A

 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 

1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1  lit a) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych  z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celach marketingowych. Po wyrażeniu odrębnej zgody, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.

2. Administrator danych nie udostępnia danych do  ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego  Urzędu    Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Istotne techniki marketingowe

 

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

back