Zwyczajnie Walne Zgromadzenie 24 maja 2012

24-05-2012
Zwyczajnie Walne Zgromadzenie 24 maja 2012

Informacje o zwołaniu ZWZ SEKO S.A. (pdf)

 

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ SEKO S.A. (pdf)

 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SEKO S.A. oraz ocena działalności spółki (pdf)

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki i sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2011 (pdf)

 

Uchwały powzięte na ZWZ SEKO S.A. (pdf)