Zwyczajnie Walne Zgromadzenie 20 czerwca 2013r.

20-06-2013
Zwyczajnie Walne Zgromadzenie 20 czerwca 2013r.

Informacje o zwołaniu ZWZ SEKO S.A. (pdf)

 

Projekty uchwał ZWZ SEKO S.A. (pdf)

 

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ SEKO S.A. (doc)

 

Powzięte uchwały na ZWZ SEKO S.A.  (treść uchwał)

 

Wykaz akcjoanriuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 20 czerwca 2013 r. (wykaz)