Zwyczajnie Walne Zgromadzenie 13 maja 2015

17-04-2015
Zwyczajnie Walne Zgromadzenie 13 maja 2015

Informacje o zwołaniu ZWZ SEKO S.A. (pdf)

 

Projekty uchwał ZWZ SEKO S.A. (pdf)

 

Formularz pełnomocnictwa na NWZ SEKO S.A. (doc)

 

Raport roczny SEKO S.A. za 2014 r. (link do raportu)

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki i sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014 (pdf)

 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SEKO S.A. oraz ocena działalności spółki (pdf)