Zwyczajne Walnego Zgromadzenie z dnia 28 maja 2014 r.

28-05-2014
Zwyczajne Walnego Zgromadzenie z dnia 28 maja 2014 r.
Informacje o zwołaniu ZWZ SEKO S.A. (pdf)
 
Projekty uchwał ZWZ SEKO S.A. (pdf)
 
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ SEKO S.A. (doc)
 
Treść uchwał. (pdf)
 
Wykaz akcjonariuszy. (pdf)
 
W dniu 27 maja do Spółki wpłynęło zgłoszenie kandydatury Pana Roberta Sochackiego na członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie zostało złożone przez akcjonariuszy Spółki: Opera FIO, Opera Za 3 Grosze FIZ oraz Novo FIO. (CV kandydata)