Zwyczajne Walne Zgromadzenie 31 maja 2016 r.

04-05-2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 31 maja 2016 r.

Informacje o zwołaniu ZWZ SEKO S.A. (pdf)

 

Projekty uchwał ZWZ SEKO S.A. (pdf)

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A. (pdf)

 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SEKO S.A. w 2015 r. (pdf)

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 31 maja 2016 r. (pdf)

 

Treść uchwał powziętych na ZWZ SEKO SA, które odbyło się 31 maja 2016 r. (pdf)

 

Spółka nie planuje przeprowadzenia transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.