Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 maja 2017 r.

28-04-2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 maja 2017 r.

Informacje o zwołaniu ZWZ SEKO S.A. (pdf)
Projekty uchwał ZWZ SEKO S.A. (pdf)

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ SEKO S.A. (doc)

Raport roczny SEKO S.A. za 2016 r. (raport)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A. (pdf)

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SEKO S.A. w 2016 r. (pdf)

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariuszy Spółki (pdf) - dodano 24.05.2017 r. 

 

Spółka nie planuje przeprowadzenia transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29 maja 2017 r. (pdf)

Treść uchwał powziętych na ZWZ SEKO SA, które odbyło się 29 maja 2017 r. (pdf)