Zwyczajne Walne Zgromadzenie 17 kwietnia 2018 r.

20-03-2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 17 kwietnia 2018 r.

Informacje o zwołaniu ZWZ SEKO S.A. (pdf)
Projekty uchwał ZWZ SEKO S.A. (pdf)

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ SEKO S.A. (doc)

Raport roczny SEKO S.A. za 2017 r. (raport)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A. (pdf)

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SEKO S.A. w 2017 r. (pdf)

 

Spółka nie planuje przeprowadzenia transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.