Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie 8 lipca 2015r.

08-06-2015
Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie 8 lipca 2015r.

Informacje o zwołaniu NWZ SEKO S.A. (pdf)

 

Projekty uchwał NWZ SEKO S.A. (pdf)

 

Formularz pełnomocnictwa na NWZ SEKO S.A. (doc)


Wraz z wnioskiem akcjonariusza Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A., do Spółki wpłynęło zgłoszenie kandydatury Pana Radosława Rejmana na członka Rady Nadzorczej. (CV kandydata)

 

Powzięte uchwały na NWZ SEKO S.A.  (treść uchwał)

 

Wykaz akcjoanriuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ w dniu 8 lipca 2015 r. (wykaz)