Raport roczny 2018 r

22-03-2019
Raport roczny 2018 r

•    Pismo Prezesa Zarządu SEKO S.A. (pdf)
•    Sprawozdanie finansowe za 2018 r. (pdf +xls)
•    Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki (w tym oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego) (pdf)
•    Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. (pdf)
•    Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego (pdf)
•    Informacja Zarządu w sprawie firmy audytorskiej (pdf)
•    Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu (pdf)
•    Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (pdf)