Relacje inwestorskie

28.01.2019
Raport nr 1/2019 terminy przekazywania raportow okresowych (pdf)
20.08.2018
Korekta raportu bieżącego nr 14/2018 – sprostowanie omyłki pisarskiej (pdf)
13.08.2018
Raport_nr_14_2018_zmiana_terminu_publikacji.pdf (pdf)
04.06.2018
Raport_nr_13_2018_rejestracja_zmiany_statutu.pdf (pdf)
18.04.2018
Raport_nr_12_2018_wybor firmy audytorskiej (pdf)
17.04.2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SEKO S.A. w dniu 17.04.2018 r. - raport (pdf)

Strony