Raport nr 5/2019

08-05-2019
Raport nr 5/2019

Raport nr 5 - Uchwała ZWZ SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 (pdf)