Relacje inwestorskie

07-02-2014
Podstawowe wskaźniki finansowe
 20182017201620152014
Rentowność sprzedaży (zysk netto / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów)4,8%4,9%2,9%3,6%3,5%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa obrotowe na koniec okresu / zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu1,651,901,711,801,81
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem na koniec okresu / aktywa ogółem na koniec okresu0,410,360,410,370,37
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto / aktywa ogółem na koniec okresu6,4%7,5%3,7%4,6%4,3%