Relacje inwestorskie

16.04.2012
Informacje o zwołaniu NWZ SEKO S.A. (pdf) 
29.03.2012
Zwołane dnia 2 marca 2012 - Raport 6/2012 (W dniu 2 marca 2012 r. został opublikowany raport bieżący nr 6/2012 o treści "Zwołanie Nadzwyczajnego...
27.05.2011
Informacje o zwołaniu ZWZ SEKO S.A. (pdf) 
12.06.2010
Wyniki głosowań na uchwałami powziętymi na ZWZ SEKO S.A. Poniższe odnosi się do każdej z uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A...
13.06.2009
Podczas obrad nie głosowano przeciwko uchwałom ani nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Przed ani w trakcie ZWZ SEKO S.A. nie zadawano pytań...
23.08.2008
Podczas obrad WZ nie zgłoszono sprzeciwów do uchwał WZ.Przed ani w trakcie NWZ Akcjonariusze SEKO S.A. nie zadawali pytań dotyczących spraw objętych...

Strony